• Service
  • Land eller regioner
  • SERVICE OMRÅDE

Vår service

  • Om oss
  • Om oss
  • Om oss

IPSolyn er et internasjonalt tjenesteselskap for intellektuell eiendom som ble grunnlagt i 2011. Våre viktigste tjenesteområder, inkludert varemerkerett og opphavsrett.For å være spesifikt tilbyr vi internasjonal varemerkeforskning, varemerkeregistrering, varemerkeinnsigelse, varemerkefornyelse, varemerkebrudd osv. Vi betjener også kunder med internasjonal opphavsrettsregistrering, opphavsrettsoverdragelse, lisens og opphavsrettsbrudd.I tillegg, for kundene som ønsker å utvide virksomheten din til utlandet, kan vi hjelpe deg med å lage en intellektuell beskyttelsesstrategi, og hjelpe deg med å unngå potensielle rettssaker om intellektuell eiendom.

Les mer