Begjæring om bortvisning og ny undersøkelse mottatt i 2021 av USPTO

For å kjempe om spørsmålet om registreringer som ikke brukes, signerte USA Trademark Modernization Act (TMA) og opprettet nye mekanismer for å utfordre registreringen som ikke brukes.I følge USPTO har USPTO mottatt 217 begjæringer i løpet av det første året med effektiviteten til TMA.Begjæringsnumrene i er oppført på nettsiden.Hvis du vil vite detaljene, vennligst sjekk USPTO-nettstedet.


Innleggstid: 10. desember 2022