IP SERVICE i EU

Del én: Innføring av EU-varemerkebeskyttelse

Det er tre måter å registrere EU-varemerker på: Registrer et Europa-varemerke hos European Union Intellectual Property Office lokalisert i Spania (EUTM);Madrid varemerkeregistrering;og medlemslandsregistrering.Vår tjeneste inkluderer: registrering, innsigelse, forberedelse av juridiske dokumenter, svar på handlinger fra myndighetene, kansellering, krenkelse og håndhevelse.

1) EUTM-registrering

2) Madrid-registrering

3) Medlemsstatsregistrering

Del to: Vanlige spørsmål om registrering av et varemerke i EU

Registrering av TM i EU (EU), har jeg beskyttelse i andre EU-medlemsland?

Når du registrerer et varemerke i EU, kan du få beskyttelse fra medlemslandene i EU.

Hva er fordelene med å registrere en EU-TM sammenlignet med å registrere seg i et enkelt land?

Du kan spare tid og penger

Du kan få beskyttelse fra EU, ikke begrenset i det enkelte EU-landet.

Hva er typene TM som kan registreres i EU?

Egenskaper, for eksempel: navn, ord, lyder, slagord, enheter, farger, 3D-former, bevegelser, hologrammer og klær.

Hvilke typer TM som ikke kan registreres i EU?

Merker som ikke oppfyller standardene for moral og i strid med offentlig orden

Vanlige og vide begreper

Navn, flagg, nasjonssymboler, stater, internasjonal organisasjon

Merker som mangler særpreg

Brukes Nice-klassifiseringen i EU-applikasjoner?

Ja det gjør det.

Må jeg signere en fullmakt?

Nei, fullmakten er ikke lenger nødvendig.

Hva er prosedyren for å bruke et EU-varemerke?

Undersøkelse av søknadens formaliteter, klassifisering, villedende, klarhet, særpreg, beskrivende.

Ved bestått eksamen vil søknaden bli publisert på nett

I løpet av publiseringsperioden kan tredjepart gjøre innsigelse mot registreringen.

Hva må jeg gjøre for å opprettholde TM?

Du må bruke TM i handel innen 5 år fra datoen den ble registrert.

Hvor mange år vil TM være gyldig?

10 år, og du kan fornye den.

Er det lovlig å bruke TM hvis det ikke er registrert i EU?

Ja, det er lovlig å bruke TM selv om det ikke er registrert.